PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Sensoor Fryslân Sensoor Fryslân

een gesprek van mens tot mens (voorheen SOS telefonische Hulpdienst Friesland)
Kent u dat gevoel van je hart eens willen luchten, behoefte hebben aan iemand die echt naar je luistert. Sensoor Fryslân is er voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. De gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk. Je kunt vanuit je eigen vertrouwde omgeving bellen op het moment dat jij daar behoefte aan hebt. De vrijwilligers die je aan de telefoon krijgt, hebben voor dit werk een uitgebreide training gekregen. Gespreksonderwerpen kunnen zeer uiteenlopend zijn: eenzaamheid, rouwverwerking, relationele problemen, gezondheid, (seksueel/huiselijk) geweld, neerslachtigheid. De beller en telefonist zijn anoniem, zodat een vertrouwelijk gesprek gegarandeerd is.
Wilt u een gesprek van mens tot mens? De hulplijn is 24 uren per dag, 7 dagen per week te bereiken op het nummer: 058-2132000. Als u dit regionale nummer belt, dan weet u zeker dat de telefoon wordt opgenomen door iemand die Fries verstaat en in de meeste gevallen ook spreekt.
(Is het regionale nummer in gesprek, dan wordt u uitgenodigd later terug te bellen of het landelijke nummer te bellen 0900-0767). Website: www.fryslan.sensoor.nl
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.