PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie juli - augustus 2019 collectes diaconie juli - augustus 2019
BESTEMMING DIACONIECOLLECTES JULI EN AUGUSTUS.

7 JULI – KERK IN ACTIE- Vakantiepret voor kinderen in armoede.
  De collecte op 7 juli is bestemd voor diaconale projecten van Kerk in Actie. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas.
Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

14 JULI -  Bartiméus Sonneheerdt
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten en proberen zij mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks –soms letterlijk- tegenaan lopen.

21 JULI - Eigen Diaconie
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.

4 AUGUSTUS - Siriz
Siriz is een zorgorganisatie met een specialisme op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg.
Door middel van voorlichting onder jongeren wil Siriz het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verleent Siriz kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap.
Tevens biedt Siriz opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Siriz werkt in heel Nederland met 40 beroepskrachten en 75 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).


11 AUGUSTUS -  KERK IN ACTIE – WERELDDIACONAAT ZUID-AFRIKA
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

25 AUGUSTUS LANDELIJK DIACONAAL QUOTUM
De collecte voor deze zondag is bestemd voor het landelijk diaconaal quotum.
Het diaconaal quotum is enerzijds gebaseerd op aantallen belijdende leden, anderzijds op inkomsten uit levend geld en onroerend goed.
Om dit geld bij elkaar te krijgen zal er dit jaar een aantal keren voor gecollecteerd worden.
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.