PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie juni 2019 collectes diaconie juni 2019
BESTEMMING DIACONIECOLLECTES JUNI 2019

2 JUNI,  RUDOLPHSTICHTING.
De Rudolphstichting zet zich in omdat we willen dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. 
 
We ontwikkelen vernieuwende projecten in de jeugdzorg, ondersteunen gezinshuizen in heel Nederland en we zetten ons in voor Jeugddorp De Glind door (duurzame) voorzieningen te subsidiëren.
 
Voor wie doen we het?
Uithuisgeplaatste kinderen en jongeren hebben vaak (te) veel meegemaakt. Veel van hen hebben gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. De omstandigheden zijn zo dat zij niet meer thuis wonen.
 
Werkwijze: tijd, geld en kennis investeren
De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg. Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met anderen. Door samen te werken zorgen we ervoor dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van de kinderen en jongeren.
 
Onmisbare steun 
Voor het uitvoeren van de projecten en programma's heeft de Rudolphstichting (financiële) steun nodig. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.23 JUNI, KERK IN ACTIE, WERELDVLUCHTELINGENDAG.
Steun vluchtelingen in Nigeria
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeten om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni..
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

30 JUNI,  EIGEN DIACONIE
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.