PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie mei 2019 collectes diaconie mei 2019
BESTEMMING DIACONIECOLLECTES MEI 2019.

5 MEI; Kerk in Actie. Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië.
 Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan 7 jaar dagelijks onder de gevolgen van de slepende burgeroorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op de kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij menen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook denken aan onze naasten in Syrië. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij de moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met legen handen staan. Met de opbrengst  van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van de kerken in Syrië en andere noodhulpprojecten in het Midden-Oosten.

12 Mei; St. Tear –strijd tegen armoede-.
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Zij bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Daarbij sluiten zij altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en ze rusten hen toe om die met eigen middelen en creativiteit te realiseren. Daarnaast moedigen ze mensen hier in Nederland aan om het verschil te maken in hun dagelijks leven. Elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek of duurzame energie maakt de wereld iets mooier.

26 Mei; Eigen Diaconie.

Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.

30 Mei, Hemelvaartsdag, Diaconaal Platform Leeuwarden.
De noodhulp aan de uitgeprocedeerde asielzoekers in Leeuwarden is dringend nodig aangezien er vanuit de overheid geen Bed, Bad en Broodvoorziening is. Deze mensen vallen tussen wal en schip. Ze mogen hier niet blijven maar dienen in alle rust na te denken over waar hun toekomst zal liggen. Daar bed, bad en brood maar vooral begeleiding hard nodig is. Diaconaal Platform Leeuwarden is volledig afhankelijk van de kerken.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.