PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
"CLUBSTRIID" - vrijdagavond 8 februari "CLUBSTRIID" - vrijdagavond 8 februari

 Hallo!

Heb jij ook zin een gezellige avond waarop we een leuk spel spelen? Dan hebben we jou nodig. Met elkaar gaan we meedoen aan ‘CLUBSTRIID’

Clubstriid is een wedstrijd in je eigen woonplaats waarbij je allerlei spellen en opdrachten doet. Tegelijkertijd doen buurdorpen ook mee aan deze activiteit.

Wanneer?  Vrijdag avond 8 februari!

Leeftijd is niet van belang, jong en oud wordt dit jaar voor het eerst samengevoegd! Je kunt dus gezellig met je vriend of vriendin, broer, zus, heit, mem, oom, tante of misschien pake of beppe meedoen!

Lijkt het je leuk? Geef je op door het door te geven aan Rixt Elting of Ytske Machiela.
Wij doen samen mee, jij toch ook?
    

    

 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.