PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes juli - augustus 2018 bestemming diaconie collectes juli - augustus 2018

Collecte 1 juli – ZOA Internationaal Vluchtelingenwerk.
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen wil ZOA bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. Dat doen ze door hun in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze hun er samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij hun motivatie.
 
Collecte 8 JULI - EIGEN DIACONIE.
De collecte is bestemd voor onze eigen diaconie. Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 

 
Collecte 22 juli – Cordaid/St.Mensen in Nood.
1,2 miljard mensen, bijna een kwart van de wereldbevolking, leeft in armoede. Zij zijn het meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en geweld. Daarom zet Cordaid zich voor deze mensen in. Cordaid werkt in die fragiele gebieden, ondanks dat het daar moeilijk is om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Ze willen dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen.  Speciale aandacht gaat uit naar ondernemers, vrouwen en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers van vrede en welvaart.
Cordaid werkt met de lokale bevolking, want zij weten wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. Bovendien leggen ze verbindingen met bedrijven, organisaties en overheden op nationaal en internationaal niveau om wetgeving en overheidsbeleid te verbeteren. Hierdoor heeft hun werk blijvende impact: ook op de lange duur, én op grotere schaal.
 
Collecte 29 juli – SUN St. Urgente Noden Friesland.
SUN Frieslandd verleent noodhulp aan inwoners van Friesland die in een urgente financiële noodsituatie verkeren en  niet (tijdig) in aanmerking komen voor een wettelijke voorziening.
 
Collecte 5 augustus – Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge” Heerenveen.
Het Aanloophuis biedt tijdelijke hulp in geestelijke en maatschappelijke nood in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving. Grondslag is de bijbel als Gods woord, vooral de richtlijnen ten aanzien van naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Het Aanloophuis wil een veilige plek zijn voor degene die in onze samenleving een warm plekje nodig hebben, waar men welkom is en een medemens treft die aandacht geeft.
 

 
Collecte 19 augustus – eigen diaconie.
De collecte is bestemd voor onze eigen diaconie. Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
Collecte 26 augustus- St. Hulpverlening door Christenen in Roemenië. Stichting HCR.
De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en vermeent geestelijke en materiële hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië.
De Stichting HCR is een actieve organisatie, die initiatieven promoveert en de zelfstandigheid van mensen zoveel mogelijk voorop stelt.
Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit en Christelijke overtuiging.
Het gevaar van diefstal is groot in Roemenië, want 38% van de bevolking kan amper rondkomen. Als je niets hebt om te eten voor jezelf en voor je kinderen, is dat zeer zwaar. Je zou dan geneigd zijn om te stelen; dat gevaar ligt dan ook zeker op de loer. Ongetwijfeld zijn er mensen in Roemenië die vragen om hulp en bijstand van de Heer in hun gebeden. Hoe moeilijk kan het zijn als er ziekte is in een gezin of bij een persoon, als er niet gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt in een woning, dan is een schamel onderkomen gauw uitgebrand. Soms gaat het wonderlijk en stuurt de Heer hulpverleners naar plaatsen waar het heel hard nodig is. Hij hoort het geroep van degenen die oprecht bidden om hulp, daar hoeft men niet bescheiden in te zijn.

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.