PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Startzondag 23 september 2018 . . . "een goed gesprek" Startzondag 23 september 2018 . . . "een goed gesprek"

23 september 2018
STARTZONDAG Marrum-Westernijtsjerk!
Thema dit jaar: “een goed gesprek”
 
voor gemeenteleden en gasten,
van piepjong tot heel oud.
 
Wat zou het mooi zijn als vanuit Marrum/Westernijtsjerk
mensen komen om

  “met elkaar in gesprek te gaan”.
 
De dienst op startzondag is een mooie gelegenheid om dit te beleven.
Het belooft een verrassende zondag te worden.
 
De dienst is onder leiding van ds. Marije Mazereeuw
en wordt muzikaal omlijst door CMV Crescendo uit Hijum/Finkum

 
De koffie staat klaar vanaf half 10 en de dienst begint om 10.00 uur                          met aansluitend een gezamenlijke lunch.
 
We hopen u/jullie allen te mogen begroeten.
 
De startdienstcommissie:
 
Klaasje Kooistra, Janne Postma, Annemieke de Haan, Sjoukje Bouma, Lucie Borger, Ukie Roersma en ds. Marije Mazereeuw
 
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.