PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Van de Diaconie . . . "NAJAARSFAIR" Van de Diaconie . . . "NAJAARSFAIR"

Beste gemeenteleden,
 
De diaconie van Marrum/Westernijkerk wil graag een "najaarsfair" organiseren! Het doel hiervan is, als gemeente geld in te zamelen voor de eigen diaconie, zodat deze op haar beurt zich meer kan inzetten voor de steeds meer binnenkomende hulpvragen binnen de eigen gemeente.
Wij willen deze houden op zaterdag 3 november 2018. De vraag aan is dan ook de volgende: "Wie zou het leuk vinden om mee te helpen aan deze najaarsfair?" Zijn er mensen die creatief zijn en hun creaties willen verkopen?  Wie heeft er nog spullen thuis staan die ergens staan te "verstoffen" maar waar een ander weer heel blij mee zou kunnen worden? Boeken over? taarten bakken als hobby heeft en het leuk vindt om deze te verkopen? Kortom alles kan, het is voor het goede doel en ook zeker om met elkaar een gezellige ochtend/ middag te hebben, bovendien sluit dit mooi aan bij het thema voor het volgende kerkenwerkenseizoen : "Een goed gesprek"!!
 
Wie interesse heeft en het leuk vindt om mee te helpen kan zich opgeven bij mij of bij één van de diaconieleden!
 
Tot horens hoop ik!
Sjoukje Bouma

06-51804422
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.