PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes mei 2018 bestemming diaconie collectes mei 2018

BESTEMMING DIACONIECOLLECTES MEI 2018.
 
Op 6 mei is de collecte bestemd voor onze eigen diaconie.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
Op 10 mei (Hemelvaartsdag) is de collecte bestemd voor de St. Samenwerkende Voedselbanken Fryslân.
De samenwerkende voedselbanken hebben een distributiecentrum in Drachten van waaruit de 14 voedselbanken in Friesland van voedsel worden voorzien.
De collecte wordt gebruikt voor het aanschaffen van zonnepanelen zodat de energiekosten omlaag kunnen worden gebracht en de voedselbanken minder kosten krijgen doorberekend. Zij hebben dan meer geld te besteden aan voedselpakketten.
 
Op 13 mei is de collecte bestemd voor SOS Kinderdorpen.
SOS kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kansarme kinderen in 134 landen en gebieden. Ze helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moetten kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind.
 
Op 27 mei is de collecte bestemd voor de Rudolphstichting.
Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in Jeugddorp De Glind. En bevordert landelijk het ínhuisplaatsen van kinderen en jongeren in gezinshuizen.
 
Waar jeugd en toekomst telt.
Getraumatiseerde kinderen, kinderen met psychische of gedragsproblemen, licht verstandelijk beperkte kinderen, allemaal kunnen ze in De Glind veerkrachtig (op)groeien.
De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp (dominee Rudolph begon in 1904 met de opvang van kinderen bij boerengezinnen) en nog steeds zetten ze zich in, naast landelijke activiteiten, voor de ontwikkeling van het Jeugddorp.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.