PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes maart 2018 bestemming diaconie collectes maart 2018

Op 11 maart is de collecte bestemd voor het volgende project van Kerk in Actie:
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.


Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen!


Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
 

 
Op 14 maart (bidstond) is de collecte bestemd voor onze eigen diaconie.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
Op 18 maart is de collecte bestemd voor het volgende project van Kerk in Actie:
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen  die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie.
 
De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.


Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!


Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
 

 
Op 25 maart is de collecte bestemd voor het project van Kerk in Actie:
 
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
 
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest.
 
Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin.
 
Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. 


Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!


Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
 

 
Op 29 maart (witte donderdag) is de collecte bestemd voor St. TEAR. (strijd tegen armoede)

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Zij bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Daarbij sluiten zij altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en ze rusten hen toe om die met eigen middelen en creativiteit te realiseren. Daarnaast moedigen ze mensen hier in Nederland aan om het verschil te maken in hun dagelijks leven. Elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek of duurzame energie maakt de wereld iets mooier.
 
Op 31 maart (Stille Zaterdag) is de collecte bestemd voor
St. Lichtpunt te Kollumerzwaag.


Stichting Lichtpunt vangt mensen op die tussen wal en schip zijn geraakt. De stichting helpt hen weer op weg naar een zelfstandig bestaan. De bijdragen van kerken zijn nodig voor de ontmoetingsactiviteiten voor mensen die eenzaam zijn en/of in een sociaal isolement zijn geraakt. Het Lichtpunt wil deze activiteiten laagdrempelig houden daardoor is de deelname gratis.
 

 
Paaszondag 1 april is de collecte bestemd voor onze eigen diaconie.
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.