PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes december 2017 bestemming diaconie collectes december 2017

BESTEMMING DIACONIECOLLECTES DECEMBER 2017

 
OP 3 DECEMBER IS DE COLLECTE BESTEMD VOOR STICHTING HULP OOST EUROPA
Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.
Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Polen… namen op de kaart van Europa die tot de verbeelding spreken. Namen van landen die decennia lang onder de dictatuur van het communisme hebben gezucht. Landen waar kerk en samenleving in de greep waren van een atheïstisch regime. Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) is sinds 1976 actief in deze landen waar christenen leefden onder de verdrukking. Ze kregen geestelijke en materiële hulp. Nu met hulp in velerlei vormen, omdat Oost-Europa die meer dan ooit nodig heeft. Omdat het mag… en moet!
 

 
 
OP 10 DECEMBER IS DE COLLECTE BESTEMD VOOR ST.TEAR FUND.
St. Tear Fund.
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor hen een opdracht van God. Ze helpen waar ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.
Tear is een organisatie met een passie voor God en voor mensen. Zij geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee kunnen ze op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen.
Daarom werken zij bij voorkeur via lokale kerken. Tear helpt kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Bijvoorbeeld op het gebied van hiv en aids, voedselzekerheid en inkomen, schoon water, noodhulp en voorbereiding op rampen.
 

OP 24 EN 25 DECEMBER IS DE COLLECETE BESTEMD VOOR KINDEREN IN DE KNEL.
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In de periode van Kerst bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge levens.
Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor €35,-- krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen.
 
Help u mee?                                                 

OP 31 DECEMBER IS DE COLLECTE BESTEMD VOOR DORCAS.
Wij zijn Dorcas. We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft.
Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.
Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.
Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.