PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie

Nieuws van de diaconie van de PKN Marrum-Westernijkerk
Op 1 november was het Dankdag voor gewas en arbeid. In de kerk wordt hier ieder jaar aandacht aan besteed. De diaconie organiseert een inzamelingsactie voor de voedselbank op deze avond waarbij de kerkgangers producten mogen meenemen die voor in de kerk worden ingezameld. De producten worden door de diaconie naar de voedselbank in Dokkum gebracht.
Vorig jaar waren er drie kinderen die bij de deuren langs waren geweest om te vragen of mensen iets over hadden voor de voedselbank.
Dit bracht ons op het idee dit op een bredere manier op te pakken en dus zijn we naar de basisschool gegaan om aan de kinderen van groep 5 t/m 8 te vragen of zij zich een middag wilden inzetten voor een ander die het financieel niet zo breed heeft.
Meer dan veertig kinderen werden enthousiast voor deze actie en gaven aan wel mee te willen helpen!

Met kruiwagens en skelters gingen we door het dorp. Ondanks dat de actie niet was aangekondigd reageerden veel mensen positief en mochten we ontzettend veel goederen ontvangen, die we ’s avonds met kruiwagens en al voor in kerk hebben gezet. Met drie afgeladen auto’s konden we de voedselbank verrassen die dan ook zeer dankbaar waren voor alle ingebrachte goederen.
Alle hulpjes en inwoners van Marrum, HARTELIJK DANK namens de diaconie en namens de voedselbank!

Stille armoede.
 
De economische situatie in Nederland is er voor sommige mensen de afgelopen jaren niet beter op geworden. Met de bezuinigingen zullen er ongetwijfeld  mensen te maken hebben met een krappere beurs.  Ook om ons heen merken we dat mensen in de knel komen, omdat zij de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.  Het is dan ook niet vreemd dat er overal in het land initiatieven ontstaan om in schrijnende gevallen te helpen.  De Voedselbank is een van de voorbeelden waarbij wordt geprobeerd om tijdelijk steun te geven aan gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen en geen reserves hebben voor extra’s.
 
De Diaconie van de Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk wil dit jaar in de dure decembermaand weer een steuntje in de rug geven aan dorpsgenoten die het financieel moeilijk hebben.  De bedoeling is om een levensmiddelenpakket beschikbaar te stellen waarmee een beetje verlichting wordt gegeven in de kerstmaand.
Wij vragen u om adressen aan ons door te geven van dorpsgenoten waarvan u denkt dat zij hiervoor in aanmerking komen. In verband met de privacy zullen de adressen eenmalig gebruikt worden en daarna worden vernietigd. Er zullen slechts twee diakenen met deze taak worden belast waarbij zij uiterst discreet zullen omgaan met de informatie.
Namen en adressen mag u in een dichte enveloppe in de collectezak van de diaconie doen of in een dichte envelop in de brievenbus gooien bij mw. K. Kooistra,  Stasjonswei 16,  Marrum.
Wij vragen u dat voor 15 december te doen.
 
De diaconie van de PKN gemeente-Marrum-Westernijtsjerk.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.