PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
GEMEENTEAVOND . . . maadagavond 20 november 2017 GEMEENTEAVOND . . . maadagavond 20 november 2017


Protestantse Gemeente    Marrum/Westernijtsjerk
 
     Marrum, oktober 2017
 
Beste gemeenteleden,
Graag nodigen wij u uit voor de thema-gemeenteavond, welke wordt gehouden op
 

maandag 20 november 2017

 

Plaats:           de Rank

Aanvang:      19.45 uur

 
De agenda voor deze avond is als volgt:
  1. Opening.
  2. Notulen van de gemeenteavond van 22 mei 2017.
  3. Mededelingen voorzitter.   
  4. Presentatie begroting 2018
  5. Rondvraag

                                                   PAUZE                 

 
6 . Presentatie door dhr. D. de Vries uit Menaam, 2e voorzitter van de VKB,  met als onderwerp: 
“Financieel op weg naar de Toekomst”

 
 
7. Sluiting.
 
Voor belangstellenden ligt een kopie van de begroting 2018, op de leesplank, achter in de kerk.
 
Ook jongeren zijn van harte welkom.
 
 
Neemt u uw liedboek mee.
Namens de kerkenraad,
dhr. Æ. v.d. Beek
dhr. G. V.d. Woude                                                       
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.