PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Alpha nieuws - november 2017 Alpha nieuws - november 2017
Alpha nieuws!

We zijn alweer halverwege onze Alpha-cursus. Wat ‘vliegen’ deze gezellige, gemoedelijke en inspirerende avonden om.

De afgelopen maandagavonden stonden in het teken van samen eten en samen spreken over Jezus, over hoe je kunt geloven en hoe je Gods leiding in je (vaak zo drukbezette) leven mag en kunt ervaren. Wat fijn dat God zo dichtbij ons wil zijn!
 

Afgelopen weekend hebben we met de groep in vakantieboerderij Botniahiem in Damwoude gebivakkeerd. Even bewust tijd vrij maken voor God en voor elkaar. Een mooie mix van gezamenlijke activiteiten, maar ook ruimte voor een ieder, bijzondere gesprekken over de ‘rode draad’ van het weekend: ‘De Heilige Geest’ en heel veel vrolijkheid en gezelligheid hebben gemaakt dat we elkaar en God (weer wat) beter hebben leren kennen. We hebben mogen ervaren wat een mens rijk gezegend kan worden door tijd vrij te maken voor God en voor elkaar.

Wij kijken uit naar de cursusavonden die nog volgen!

 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.