PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Cantorij Godehardus Cantorij Godehardus
Na een zomerstop zingt de cantorij van onze kerk weer uit het nieuwe liedboek. Er zijn nog heel wat liederen die we kunnen instuderen. Met enige regelmaat hopen we ook weer aan de erediensten mee te werken. De samenstelling van de groep is dusdanig dat we zelfs meerstemmig kunnen zingen. 

We zingen en spelen naar hartelust ongeveer drie kwartier op woensdagavond van 18.45 tot 19.25 uur. 

Houdt u ook van zingen, dan bent u hartelijk welkom om mee te doen. U kunt u opgeven bij Wibe Postma, tel. 411856.                                

U kunt ook gerust op woensdagavond de kerk eens binnen lopen om de sfeer te proeven.
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.