PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Startzondag 17 september 2017 . . . "Een open huis, proef de kerk" Startzondag 17 september 2017 . . . "Een open huis, proef de kerk"

17 september 2017: STARTZONDAG!!!!!!!!
                 “Een open huis, proef de kerk”
Terwijl ik dit stukje schrijf, is het een hete zomerse dag in juni. Dit belooft wat voor de vakantiemaanden juli en augustus die nog komen. Het lijkt nog erg vroeg, maar intussen is de commissie die de startzondag organiseert, al aan de slag gegaan. Wanneer  de vakanties voor de meeste mensen beginnen, moeten wij de dienst al voorbereid hebben. Natuurlijk is het voor onze gemeenteleden, jong en oud handig dat de datum bekend is en duidelijk in de agenda gezet kan worden!!!!!!!

Het thema voor deze dienst: 
                   ” Een open huis”
sluit aan bij de landelijke campagne “kerkproeverij “,  die kerken uitnodigt hun deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.
Een open huis, is een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk. Wat zou het mooi zijn als  ook in Marrum mensen komen          “kerkproeven “.
 
Mensen, die niet  ( of niet meer ) naar de kerk komen, kunnen we uitnodigen om mee te komen “proeven” van wat er in de kerk gebeurt.
De dienst op startzondag is hier een mooie gelegenheid voor.
Denkt u/jij alvast eens na over wie je mee zou kunnen vragen om naar deze startdienst te komen.
 
 In de “Tsjerketwirre” van september volgt nadere informatie.
 
De startzondagcommissie. 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.