PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Gemeente Groei Groepen 2016 - 2017 Gemeente Groei Groepen 2016 - 2017

Gemeente Groei Groepen 2016-2017

Ook afgelopen seizoen (oktober 2016 -mei 2017) hebben de gemeente groeigroepen volop gedraaid. Er waren dit keer vijf (huiskamer)groepen, ook nogal wat "nieuwe" gezichten. Mensen die de afgelopen jaren niet meededen. Reden was omdat, hoewel het principe 1x per 2 weken is, er nu ook een optie was om in een minder frequente groep mee te draaien. Vooral voor ouders met jonge kinderen viel dit er goed in. Tijdens de evaluatie van de groepsleiding werd duidelijk dat elke groep weer zijn eigen sfeer kent en ieder op zijn/ haar manier invulling geeft aan de avonden. Wel gebruikt iedere groep hetzelfde boekje als leidraad. En opnieuw horen we terug dat mensen het fijn vinden om op die manier bezig te zijn met God en het geloof. Het geloof delen met elkaar en om elkaar tot bemoediging te zijn. En natuurlijk is het gezellig samenzijn ook erg belangrijk. Dus, we gaan door!
 
Nadat de startzondag in september weer heeft plaatsgevonden zal er ook weer een startavond van de GGG zijn. Wanneer dit is, komt in het kerkblad van september te staan. We hopen jullie dan allemaal weer terug te zien en liefst met nog meer. Fijne zomer toegewenst!
 
Met vriendelijke groet,
 
Sjoukje Bouma en Yvonne Jongsma
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.