PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes juni 2017 bestemming diaconie collectes juni 2017

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat 11 juni 2017
Hulp voor straatkinderen in Colombia
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden.
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.
 
Op zondag 11 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia. Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Collecte Kerk in Actie  25 juni
Binnenlands diaconaat – Terugkeerproject vluchtelingen
In het terugkeerhuis wordt er samen met betrokkenen aan gewerkt om belemmeringen van vluchtelingen voor terugkeer weg te nemen.
Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot Nederland hebben hier geen perspectief. Zij dreigen vanuit de vreemdelingenbewaring op straat te komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen. In hun land van herkomst zien zij vaak ook geen perspectief. Sinds december 2009 is er voor deze mensen het Transithuis (terugkeerhuis). Hier worden de betrokkenen opgevangen en voorbereid op hun terugkeer.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.