PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes april 2017 bestemming diaconie collectes april 2017

2 april –  KERK IN ACTIE- Steun jongeren in Zuid-Afrika
Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog.
De Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie gevestigd in Vrygrond die de jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en workshops en het aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond waar Sozo mee samenwerkt.
 
Voor 20 euro volgt één jongere een workshop algemene vaardigheden.
 
Uw gift maakt het mogelijk dat jongeren in Vrygrond (vak)trainingen kunnen volgen en daarmee hun welzijn en de kans op het vinden van een baan vergroten. Doet u ook mee?
 
9 april  – KERK IN ACTIE - Steun mensen met een handicap in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.
 
TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
 
Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten.
 
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee?
 
Witte donderdag 13 april  Nederlands Bijbelgenootschap.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.
Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.
De Bijbel vertalen
De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten ze de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling, en in het najaar van 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit.
 
15 april  Stille Zaterdag  - Support Fryslân.
Support Fryslân koppelt vrijwilligers (maatjes)aan jongeren tussen 12 en 27 jaar dei om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het betreft jongeren die het risico lopen maatschappelijk te ontsporen. Door mee te doen krijgen de jongeren de mogelijkheid hun eigen sociale netwerk te vergroten.
 
Zondag 16 maart 
Hongersnood
in Afrika
Help mee in de strijd tegen hongersnood
 
De komende maanden dreigt hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Op 6 maart startten de Samenwerkende Hulporganisaties een noodhulpactie (Giro555)
Kerk in Actie is onderdeel van Giro555, en roept u op gul te geven voor de hongerramp in Afrika. Via collecte of een extra gift.
 Daarom zal de diaconie haar collecte van 1e Paasdag, 16 april, bestemmen voor
GIRO555
Stelt u zich een voor: “je kunt je kinderen niet te eten geven omdat er NIETS is”!!!
 
23 april -  Eigen Diaconie.
Op deze zondag is de collecte bestemd voor de eigen diaconie. Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.
 
30 april – ZOA Internationaal Vluchtelingenwerk.
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen wil ZOA bijdragen aan tekenen van hoop en herstel.
Dat doen ze door hun in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze hun er samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij hun motivatie.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.