PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bestemming zendingsbusjes maart - april 2017 Bestemming zendingsbusjes maart - april 2017

. . .“Friedensstimme”. . .
 
 
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.
 

Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

 

 

Wij geloven in de kracht van Gods Woord

Door de Bijbel spreekt God tot mensen. Het is ons verlangen dat de inwoners van ons werkgebied persoonlijk het Woord van God ontvangen, en uitgelegd krijgen wat daarin tot hun redding geschreven staat.
 

Wij geloven dat Rusland Gods Woord nodig heeft

De laatste woorden die de Heere Jezus op aarde tot zijn volgelingen gesproken heeft: “En gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.”  In Rusland en de andere landen van ons werkgebied zijn nog steeds miljoenen mensen die Christus niet kennen, velen hebben het evangelie nog nooit duidelijk gehoord.
 

Wij steunen Russische evangelisten

Daarom steunen wij Russische evangelisten die deze onbereikten opzoeken om met hen te spreken over Jezus. Vaak met gevaar voor eigen leven. In de barre en koude toendra’s in het noorden van Rusland. En in de door Islam gedomineerde landen van Centraal Azië en de Kaukasus. Letterlijk tot aan het uiterste der aarde.
 
 
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.