PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Belijdeniscathegese Belijdeniscathegese

Begin oktober gaan we beginnen met een nieuw seizoen
belijdeniscatechese. Deze catechese zal eens in de drie weken op
donderdagavond gehouden worden.
De groep is bedoeld voor iedereen die graag belijdenis zou willen
doen, of daar misschien nog niet helemaal aan toe is, maar wel meer
zou willen weten over de belijdenis zoals we die in de kerk uitspreken
en zingen (kijk voor de gezongen tekst maar eens naar lied 340b uit
het Liedboek).
Wat staat er nou eigenlijk in de teksten? Waarom staat het er zo? En
natuurlijk: waar raakt het aan jezelf? Vind je het mooi, lastig of
misschien eigenlijk een beetje vreemd?
Kom samen met anderen meedoen, lezen, luisteren, en nadenken
over deze bijzondere tekst!
Ben je nieuwsgierig of heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan bij
mij via De eerste avond zal
plaatsvinden op donderdag 6 oktober in de pastorie.
Een hartelijke groet en wie weet tot dan!
ds. Marije Mazereeuw

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.