PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Tsjerke-twirre Tsjerke-twirre


Aan de belangstellende(n) van de PKN gemeente Marrum/ Westernijtsjerk.
Wij stellen het zeer op prijs dat u een abonnement heeft op ons kerkblad de
“Tsjerke twirre”.
Het abonnementsgeld van het kerkblad bedraagt 25 euro per jaar
inclusief 10 euro verzendkosten. Dit is een wijziging t.o.v. voorgaande jaren.
Voor bewoners in Marrum/ Westernijtsjerk is dit 15 euro.
Hierbij willen wij u vragen dit bedrag voor 1 maart  2016 over te maken op rekeningnummer: NL09 RABO0340 800 372 t.n.v. Protestantse gemeente Marrum/ Westernijtsjerk.
Onder vermelding van abonnement “Tsjerke-twirre” 2016.
Indien wij uw betaling voor 1 maart 2016 hebben ontvangen krijgt u
de “Tsjerke twirre” toegestuurd. Zoniet dan stopt automatisch uw
abonnement.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Vr.gr. de kerkenraad.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.