Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

U kunt momenteel alleen online bij de vieringen aanwezig zijn. Graag verwelkomen we u via Kerkomroep.nl, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum). 

 
Liturgie zondag 11 april Liturgie zondag 11 april
Orde voor de morgendienst 

Voorganger: dhr. U. Zwaga, Mantgum
Organist:       Jan Bosselaar
Zanger:         Jan Struiksma

2e Zondag van Pasen
lees meer »
 
Inloopzaterdag "Koffiemoment". Komt u ook?

Inloopzaterdag "Koffiemoment". Komt u ook?
Zaterdag is het weer zover. Een inloopmoment in de kerk tussen half 4 en half 6. De kerkenraad nodigt u van harte uit, om elkaar even kort te ontmoeten.
lees meer »
 
Wees ERBIJ voor Rwanda

Wees ERBIJ voor Rwanda
Vorige week ontving u een zakje bloemenzaad van de kerk. De zending- en evangelisatiecommissie steunt hiermee de noodhulp voor Rwanda.
lees meer »
 
Paasmorgen

Paasmorgen
Een indruk van het bloemenkruis op Paasmorgen.
 
Voorlopig vieringen nog online Voorlopig vieringen nog online
Gelet op het groeiende aantal besmettingen vindt het moderamen het momenteel nog niet verantwoord om de kerk open te stellen voor fysieke diensten.

We realiseren ons dat bij veel gemeenteleden de geestelijke nood hoog is. De kerkdiensten zijn de komende tijd dus alleen te volgen via kerkomroep.nl of You Tube.  
 
De Rank tijdelijk niet beschikbaar De Rank tijdelijk niet beschikbaar
lees meer »
 
Corona besluiten Corona besluiten
  • Voorlopig worden de kerkdiensten alleen online verzorgd. Hierbij is een klein comité aanwezig. De kerkdiensten zijn te volgen via youtube.com of kerkomroep.nl.
  • Voorzang is weer toegestaan. 
  • Vanaf april start de wekelijkse bloemengroet weer. De bezorger van de bloemengroet mag bij de dienst aanwezig zijn.
  • De bevestigingsdienst is uitgesteld tot september 2021.
 
Wekelijkse collecte Wekelijkse collecte
lees meer »
 
Palmpasen

Palmpasen
Kinderen haalden Palmpasenstokken in de Godeharduskerk.
 
Witte Donderdag

Witte Donderdag
Viering van het Heilig Avondmaal.
 
Fryslân foar Rwanda Fryslân foar Rwanda
lees meer »