Corona update Corona update
1.     Diensten zijn weer toegestaan.
We kiezen voor diensten met kerkgangers en online viering. Daarbij geldt in de kerk: max. 30 bezoekers plus de 'medewerkers' (zoals predikant, organist, ambtsdragers etc), vol=vol, geen opgave. 
Voorlopig zal er geen gemeentezang plaatsvinden. In verband met het oplopende aantal besmettingen in de regio wordt dit sterk afgeraden. Voorzang is wel mogelijk. 


2.     Het toenemende aantal besmettingen en de richtlijnen vanuit de landelijke kerk zorgen er voor dat het groepswerk tot en met 31 december wordt uitgesteld. Vergaderingen, jeugd- en kinderwerk zijn wel mogelijk. Hierbij raden we sterk af om als groep bijeen te komen bij gemeenteleden thuis. Hiervoor is de Rank beschikbaar.

3.     Pastoraal werk is weer (beperkt) opgestart, maar er is wel voorzichtigheid geboden in thuissituaties. De 1,5 meter en de overige richtlijnen van het RIVM zijn belangrijk om in acht te nemen.

4.     Er zullen geen ‘grootschalige’ activiteiten plaatsvinden in de kerk en de Rank. Denk aan de filmavond, kerstactiviteiten en de Agapèviering. Hoewel dit een gemis is, vinden we het niet verstandig i.v.m. de risico’s dat mensen te dicht op elkaar zitten. We willen iedereen, ook mensen met een verhoogd gezondheidsrisico, een veilige situatie bieden.

5.     De viering van het Heilig Avondmaal op zondag 8 november is uitgesteld.

Voor alles geldt uiteraard de actuele RIVM richtlijnen.
 
terug