Corona update 5 oktober Corona update 5 oktober
1.     Diensten zijn weer toegestaan.
We kiezen voor diensten met kerkgangers en online viering. Daarbij geldt in de kerk: max. 30 bezoekers plus de 'medewerkers' (zoals predikant, organist, ambtsdragers etc), vol=vol, geen opgave. 
Voorlopig zal er geen gemeentezang plaatsvinden. In verband met het oplopende aantal besmettingen in de regio wordt dit sterk afgeraden. Voorzang is wel mogelijk. 


2.     Het toenemende aantal besmettingen en de richtlijnen vanuit de landelijke kerk zorgen er voor dat het groepswerk tot en met 31 december wordt uitgesteld. Vergaderingen, jeugd- en kinderwerk zijn wel mogelijk. Hierbij raden we sterk af om als groep bijeen te komen bij gemeenteleden thuis. Hiervoor is de Rank beschikbaar.

3.     Pastoraal werk is weer (beperkt) opgestart, maar er is wel voorzichtigheid geboden in thuissituaties. De 1,5 meter en de overige richtlijnen van het RIVM zijn belangrijk om in acht te nemen.

4.     Er zullen geen ‘grootschalige’ activiteiten plaatsvinden in de kerk en de Rank. Denk aan de filmavond, kerstactiviteiten en de Agapèviering. Hoewel dit een gemis is, vinden we het niet verstandig i.v.m. de risico’s dat mensen te dicht op elkaar zitten. We willen iedereen, ook mensen met een verhoogd gezondheidsrisico, een veilige situatie bieden.

5.     Over viering van het Heilig Avondmaal moet de kerkenraad nog een besluit nemen.

Voor alles geldt uiteraard de actuele RIVM richtlijnen. De bovenstaande besluiten zijn genomen met de informatie van 5 oktober 2020.

In de nieuwe Tsjerke-twirre staat door de recente ontwikkelingen al weer wat informatie over activiteiten, die nu dus toch niet door gaan. Dat is heel jammer, maar we hopen dat we met bovenstaande besluiten een langere periode vooruit kunnen. We blijven de ontwikkelingen goed volgen en horen ook graag uw reactie. 
 
terug