PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
collectes diaconie oktober 2019 collectes diaconie oktober 2019
BESTEMMING DIACONIECOLLECTES OKTOBER.
6 OKTOBER: EIGEN DIACONIE
Om hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood, zowel binnen ons eigen dorp of elders in de wereld, zijn wij afhankelijk van collecten en giften. Een aantal maal per jaar wordt er daarom gecollecteerd voor de eigen diaconie.

20 OKTOBER: ZOA, INTERNATIONAAL VLUCHTELINGENWERK
ZOA  is een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie die zich inzet voor mensen in crisisgebieden.
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen wil ZOA bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. Dat doen ze door hun in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze hun er samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij hun motivatie.
27 OKTOBER, CORDAID.
1,2 miljard mensen, bijna een kwart van de wereldbevolking, leeft in armoede. Zij zijn het meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en geweld. Daarom zet Cordaid zich voor deze mensen in. Cordaid werkt in die fragiele gebieden, ondanks dat het daar moeilijk is om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Ze willen dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen.  Speciale aandacht gaat uit naar ondernemers, vrouwen en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers van vrede en welvaart.
 
terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.