Actueel Actueel
Collectedoel: kinderen in armoede in Nederland

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vakantiepret voor kinderen in armoede. 
terug