PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bestemming Zendingsbusjes oktober - november 2017

Bestemming Zendingsbusjes oktober - november 2017“Stichting Mensenkinderen”

 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.
We zetten ons al 11 jaar in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.
Ondersteuning van lokale projecten en evangelieverkondiging
Wat betreft de hulpverlening ontwikkelt Mensenkinderen geen eigen projecten. Wij richten ons op waardevolle lokale initiatieven. Daarbij is voor ons van belang dat binnen elk project het Evangelie een plaats kan krijgen. Bij voorkeur betrekken wij daarbij de plaatselijke kerken. De organisaties die Mensenkinderen ondersteunt hoeven niet per definitie van christelijke signatuur te zijn. Ook algemene organisaties kunnen op onze steun rekenen onder de voorwaarde dat Mensenkinderen, bij voorkeur via de plaatselijke kerken, de mogelijkheid krijgt om het Evangelie bekend te maken aan hen die binnen het project hulp ontvangen.
Onafhankelijk
Mensenkinderen is een onafhankelijke organisatie en dus niet gebonden aan een andere (inter)nationale organisatie. Het ondersteunen van projecten gebeurt direct vanuit Mensenkinderen.
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens.
Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.