PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bestemming Zendingsbusjes juli-augustus-september

Bestemming Zendingsbusjes juli-augustus-september

“STICHTING
ANTWOORD”
“Ons doel is dat de wereldwijde gemeente van Jezus Christus zal groeien en bloeien en dat het Evangelie verspreid wordt over de hele wereld.”
Dit doen we door:
- Het verspreiden van Bijbels, kinderbijbels en kinderdagboekjes
- Het opleiden van voorgangers en studenten tot krachtige en bijbelgetrouwe leiders
- Het geven van hoop aan mensen die aan de rand van de samenleving staan
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.