PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Bestemming zendingsbusjes januari- februari 2017

Bestemming zendingsbusjes januari- februari 2017

Bestemmig zendingsbusje
januari – februari 2017
 
voor het behoud van de
“Evangelische Boetiek Dokkum”
De Evangelische Boetiek is de christelijke speciaalzaak van het noorden. Een boekenwinkel die professioneel wordt gerund door vrijwilligers.
U vindt een brede keus aan Bijbels, christelijke boeken, cd’s en dvd’s.
Ook een groot assortiment aan wenskaarten en leuke cadeaus voor jong en oud.
Tot nu toe hebben we het financieel rond kunnen krijgen en nooit om uw hulp gevraagd. Jarenlang kregen wij van de bank het nodige krediet om onze boeken e.d. te kunnen voorfinancieren, echter als gevolg van de financiële crisis zijn de banken hiertoe niet meer bereid. Om onze evangelische  activiteiten te kunnen voortzetten hebben we een redelijke financiële buffer nodig . . . daarom vragen wij uw steun.

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.