PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes maart 2017 bestemming diaconie collectes maart 2017

Op de zondagen in de 40-dagentijd collecteren we voor verschillende projecten van Kerk in Actie.
Deze collectes worden van harte bij u aanbevolen.
 
Zondag  5 maart 2017 - Steun kinderen en jongeren in De Glind
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een  veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.
 
Voor 10 euro kan één kind een zwemles volgen.
 
Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee?
 
Woensdag 8 maart 2017- Bidstond – SOS Kinderdorpen.
SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kansarme kinderen in 134 landen en gebieden. Ze helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind.
 
Zondag  19 maart 2017 – Steun ouderen in Moldavië
In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek.
 
Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service.
 
Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee?
 
Zondag  26 maart 2017 – Steun mensen in de knel
Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken.
 
Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk.
Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt.
 
Voor 7 euro kan één persoon een week lang aanschuiven voor een maaltijd in de Pauluskerk.
 
Uw gift maakt het mogelijk dat er een plek is voor mensen in de knel waar zij onderdak hebben, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. Doet u ook mee?
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.