PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
bestemming diaconie collectes januari 2017 bestemming diaconie collectes januari 2017

Op 1 januari 2017 is de collectes bestemd voor: Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië.
Deze Stichting is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiële hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië en verleent evangelisatieactiviteiten.
Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging. Vóór de oprichting van de stichting bestonden er al een aantal individuele contacten met mensen uit Bacău. Door de informatie van deze mensen werd al snel duidelijk dat Roemenië behoefte had aan professionele en lange termijn projecten. Om efficiënt te kunnen werken werd de Roemeense stichting  Asociatia Betania opgericht. Al snel werd samenwerking met kerkverbanden en  andere instellingen een feit. Hierdoor werd het mogelijk om veel breder te opereren. Met het geld kunnen o.a. kinderen weer naar school en kunnen er nieuwe doktersposten worden gebouwd.
 

 
Op 8 januari is de collecte bestemd voor Exodus- Support.
Voor ex-gedetineerden is het erg moeilijk om terug te keren in de maatschappij. Zij ondervinden moeilijkheden bij huisvesting, het vinden van werk en opnieuw opbouwen van sociale contacten. Exodus traint vrijwilligers die maatjes willen zijn en zo ex-gedetineerden, en hun partners en gezinnen, bijstaan bij hun terugkeer in de samenleving.
 
Op 22 januari is de collecte bestemd voor gevangenzorg Nederland.
Veel mensen krijgen te maken met detentie in hun nabije familie, als slachtoffer van een misdrijf of misschien zelfs als dader. Criminaliteit trekt vaak diepe sporen in het leven van daders, slachtoffers en hun familieleden. Gevangenzorg Nederland biedt hulp vanuit de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar onze medemens in de gevangenis.
 
Op 29 januari is de collecte bestemd voor  de eigen diaconie.
Om het diaconale werk te kunnen verrichten in onze gemeente zijn wij mede afhankelijk van collectes. 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2016: zondag 17 januari, zondag 3 april, zondag 3 juli en zondag 9 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.