PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 

ma 28 mei 2018

Financiële Gemeenteavond

Locatie: 
 de Rank
Tijdstip: 
 19:45 uur

             
Protestantse Gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
Marrum, april 2018
 
Beste gemeenteleden,
Graag nodigen wij u uit voor de financiële gemeenteavond, welke wordt gehouden op
 

maandag 28 mei 2018

 

Plaats         :  de Rank

Aanvang    : 19.45 uur

 
De agenda voor deze avond is als volgt:
  1. Opening.
  2. Notulen van de gemeenteavond van 20 november 2017
  3. Mededelingen voorzitter.
 
  1. PAUZE
 
  1. Behandeling jaarrekeningen en begrotingen van kerk, kerkhoven, diaconie en zending.
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting.
 
 
Kopieën van de financiële stukken, zullen op de avond zelf ter beschikking zijn, ze zijn ook verkrijgbaar in de kerk op de zondag 20 en 27 mei.
 
 
                                                                                                           
Namens de kerkenraad,
Æ. v.d. Beek, voorzitter
G. v.d. Woude, scriba                  
 
Neemt u uw liedboek mee.
 

terug
 


 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 7 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.