PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
"CLUBSTRIID" - vrijdagavond 8 februari "CLUBSTRIID" - vrijdagavond 8 februari
lees meer »
 
FILMAVOND in de GODEHARDUS . . woensdagavond 12 december

FILMAVOND in de GODEHARDUS . . woensdagavond 12 december
lees meer »
 
"Thema-Gemeenteavond - 19 november 2018 "Thema-Gemeenteavond - 19 november 2018
lees meer »
 
"NAJAARSFAIR" 10 november "NAJAARSFAIR" 10 november
lees meer »
 
Opstelling Liturgisch Centrum Opstelling Liturgisch Centrum
lees meer »
 
woensdagmorgen 17 oktober "stamppotmorgen"

woensdagmorgen 17 oktober "stamppotmorgen"
lees meer »
 
Startzondag 23 september 2018 . . . "een goed gesprek"

Startzondag 23 september 2018 . . . "een goed gesprek"
lees meer »
 
TENTDIENST - 17 juni - 19.00 uur

TENTDIENST - 17 juni - 19.00 uur
lees meer »
 
Nacht van Gebed 2018 in de kerk te Westernijtsjerk bij Marrum

Nacht van Gebed 2018 in de kerk te Westernijtsjerk bij Marrum
lees meer »
 
15 april "Sing-in" door God Unlimited

15 april "Sing-in" door God Unlimited
lees meer »
 
"Lentebroodmaaltijd" - 26 april

"Lentebroodmaaltijd" - 26 april
lees meer »
 
Koffieochtend, 8 maart . . 09.30 in de Rank

Koffieochtend, 8 maart . . 09.30 in de Rank
lees meer »
 
Cantorij Godehardus Cantorij Godehardus
lees meer »
 
De kerk in de toekomst De kerk in de toekomst
lees meer »
 
Geboorte Geboorte
lees meer »
 
Kerkomroep Kerkomroep
lees meer »
 
Bedrijfshulpverlening (BHV) Bedrijfshulpverlening (BHV)
lees meer »
 
Kinderoppasdienst

Kinderoppasdienst
lees meer »
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.