PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
7 mei collecte voor de zending . . . Nederlands Bijbelgenoodschap - "BIJBELS VOOR CUBA"

7 mei collecte voor de zending . . . Nederlands Bijbelgenoodschap - "BIJBELS VOOR CUBA"

Zondag 7 mei is de 1e collecte  voor de zending
en wel voor het

 
“Bijbels voor Cuba”
In de meer afgelegen gebieden van Cuba, ver weg van de hoofdstad Havana, hebben veel Cubanen nog geen bijbel. Er bestaan goede Spaanse bijbelvertalingen en bijna iedereen kan lezen, maar christenen op Cuba mogen niet hun eigen bijbels drukken of kopen, het is wettelijk strafbaar.
Tekort op scholen
Ook op scholen is er een groot tekort aan bijbels. Juf Reina Nievez Herrera Font ervaart dit elke dag: “Het is pijnlijk dat ik geen bijbels heb om uit te delen”, zegt ze. “Pas nog vroeg een leerling aan me: ‘Juf, kunt u me een bijbel geven om meer over God te lezen?’ Dan moet ik ‘nee’ zeggen. Dat is natuurlijk niet uit te leggen aan een zesjarige.”
Het christendom op Cuba bloeit enorm. Maar zelf een bijbel bemachtigen is voor Cubanen nagenoeg onmogelijk. Het NBG heeft samen met andere bijbelgenootschappen het doel om tussen 2013 en 2017 maar liefst 1 miljoen bijbels aan christenen op Cuba te doneren. Op dit moment zijn er nog 488.665 bijbels nodig. Helpt u mee?
 

 
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.