PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
19 februari collecte voor de zending - "Transworld Radio"

19 februari collecte voor de zending - "Transworld Radio"

Zondag 19 februari is de 1e collecte  t.b.v. de zending
. . . en wel voor:
“Trans World Radio”
 
Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. De programma’s van TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd.
De Stichting Trans World Radio voor Nederland & België is een onafhankelijke christelijke organisatie en partner van de internationale organisatie Trans World Radio

De kracht van christelijke radio en andere media

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus.” Rom. 10:17
 

Radio bereikt de ‘onbereikten’ van deze wereld

·         Radiogolven zijn niet tegen te houden. Ze gaan door politieke, geografische, sociale en religieuze grenzen heen. Radio komt in landen waar christenvervolging is, zoals Noord Korea en het Midden Oosten. In oorlogsgebieden en veraf gelegen gebieden.
·         Radio is een privé medium, waar in het geheim naar geluisterd kan worden.
·         Radio bereikt grote groepen mensen tegelijk met dezelfde boodschap tegen lage kosten.
·         Radio bereikt mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen (wereldwijd zijn er 800 miljoen analfabeten).
·         Voor velen is de radio de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen.
·         Radioprogramma’s uitzenden is lange termijnwerk: de programma’s komen dagelijks of wekelijks terug en hebben vaak een trouw luisterpubliek, waardoor de mensen echt onderwezen en toegerust worden.
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.