PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
17 september - 1e collecte voor de Zending . . . "Give Hope, Bring Life" 17 september - 1e collecte voor de Zending . . . "Give Hope, Bring Life"

Zondag 17 september . . . is de 1e collecte  t.b.v. de zending
 . . . en wel voor:
       
“GIVE HOPE   and BRING LIVE”
“Hoop en leven brengen aan kinderen in nood in Rusland”
De nood is groot! Wereldwijd leven er naar schatting zo’n 100 miljoen kinderen op straat, meer dan 15 miljoen kinderen hebben één of beide ouders aan aids verloren en ruim 3 miljoen kinderen werken gedwongen in de prostitutie. Helaas blijft het niet bij deze cijfers. Er zijn zoveel kinderen van wie we niet eens weten dat ze thuis dagelijks mishandeld, gekleineerd of misbruikt worden.
 
Ik, Boukje Fokkema, trek mij het lot van deze kinderen aan, omdat ik weet dat achter al deze feiten en cijfers gezichten schuil gaan. Jonge mensenlevens die leven tussen wanhoop en vrees. Kinderen die zonder dat ze het zelf door hebben een grote schade wordt toegebracht.
Voor deze kinderen wil ik mij inzetten. Ik wil kinderen in nood weer hoop geven, zodat ze weer kunnen gaan LEVEN.
Dit breng ik in praktijk door in januari 2016 voor minimaal 2 jaar naar Siberië (Rusland) te gaan en daar te gaan werken met weeskinderen en andere kinderen in nood.
 
“Van Friesland naar Rusland”
Mijn naam is Boukje Fokkema. Al op jonge leeftijd ontstond bij mij het verlangen om iets te betekenen voor kinderen in nood. Na mijn middelbare school heb ik de MBO-Verpleegkunde opleiding gevolgd. Tijdens deze studie heb ik o.a. 3 maanden stage gelopen in het Red Cross Children’s Hospital in Kaapstad, Zuid-Afrika. Na het afronden van mijn MBO-opleiding heb ik aansluitend de HBO-Verpleegkunde opleiding gevolgd en met goed resultaat afgerond. Ook tijdens deze studie ben ik voor stage naar het buitenland afgereisd, waarbij ik vier maanden in Chipata, Zambia, een onderzoeksstage heb gedaan.
Na het afronden van mijn HBO-V opleiding besloot ik dat ik niet langer in Nederland wilde blijven, maar mij fulltime wilde gaan inzetten voor de Russische kinderen in nood. Ik heb bijna een jaar in Sint Petersburg gewoond en in die periode vrijwel dagelijks met wees- en zieke kinderen gewerkt. Na een jaar ben ik terug gegaan naar Nederland, omdat ik me graag nog beter wilde voorbereiden op de zending. Ik heb vervolgens een tweejarige opleiding gevolgd om met kinderen in nood te gaan werken, allemaal met als doel om terug naar Rusland te gaan.
 
Na twee trainingsjaren was het nog niet de tijd om terug te gaan naar Rusland en ben ik eerst als stafmedewerker op de desbetreffende trainingsschool aan de slag gegaan.  Drie jaar lang mocht ik investeren in andere mensenlevens en meehelpen hen te trainen om ook als kinder- en/of tienerwerker aan de slag te gaan en uit te reiken naar kinderen en tieners in nood. Inmiddels ben ik bezig het verlangen in mijn hart concreet handen en voeten te geven: hoop en leven brengen aan kinderen in nood in Rusland.
Samen met mijn thuisfrontteam, financiële sponsors, gebedspartners en andere betrokkenen wil ik hoop en leven brengen aan kinderen in nood in Rusland.

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.