PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
15 januari collecte voor de zending - Leprazending

15 januari collecte voor de zending - Leprazending

“Leprazending”
    

                   

 
 “MENSEN ZIEN LEPRA,
GOD ZIET EEN PAREL”

In veel landen staan leprapatiënten er helemaal alleen voor: Dat was al zo met melaatsen in de Bijbelse tijd. En wat dat betreft is er weinig veranderd. Van het ene op het andere moment keert de samenleving zich tegen leprapatiënten. Veelal uit angst voor. . en onwetendheid over de ziekte.
 
Lepra is een oude ziekte, die ook in de 21e eeuw nog honderdduizenden slachtoffers per jaar maakt. Daarom wordt ieder jaar op een zondag van januari speciale aandacht gevraagd voor de uitzichtloze situatie waarin veel leprapatiënten verkeren. In landen waar lepra actueel is gebeurt dat vaak door middel van (voorlichtende) evenementen en demonstraties. In Nederland roept Leprazending ieder jaar de kerken op aandacht te besteden aan de slachtoffers van lepra, bijvoorbeeld door in de kerkdienst op die dag te preken over lepra (‘melaatsheid’), te bidden voor leprapatiënten, hun familie en hun zorgverleners, en/of te collecteren voor een lepraproject

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.