PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
15 april "Sing-in" door God Unlimited

15 april "Sing-in" door God Unlimited

Gospelgroep “God Unlimited” Marrum/Hallum e.o. 25 jaar!!

Dit jaar staat voor ons in het teken van het 25-jarig jubileum. Om te beginnen op 15 april a.s. met een
“Sing-in” in de Godehardus kerk te Marrum.
  

Deze avond zal in het teken staan van met elkaar muziek maken en liederen zingen (voornamelijk opwekking) onder leiding van Gerda Roorda en met samenwerking van muzikanten uit Hallum en Marrum.

Thema van de dienst: “Zing het uit!!”

In september ’93 werden leden van de catechese van Marrum gevraagd of ze mee wilden werken aan een jeugddienst in Marrum. Dit wilden ze wel en het was een succes. Daar, in die dienst, werd het zaadje gepland wat ging groeien en bloeien en zich erin heeft geresulteerd dat we inmiddels bijna 25 jaar verder zijn.
Destijds heeft de toenmalige dirigent van het Marrumer korps, Oane Bakker, ons op weg geholpen. Apparatuur werd aangeschaft, de naam “God Unlimited” werd bedacht en we werden vaker gevraagd voor medewerking in een dienst. Het viel in de smaak, we hadden er plezier in en de repetitie werd een avond van ontmoeten, samen muziek maken en samen op reis in de zoektocht van ons geloof.
Al vrij snel kwam er jeugd bij uit Hallum e.o. en begon de groep behoorlijk te groeien naar een constant gemiddelde van rond de 25 leden. We hebben getracht om alle namen te bedenken van wie ooit lid zijn geweest maar dit is een onmogelijke taak gebleken, het zijn er te veel! Van de oorspronkelijke samenstelling zijn er 4 leden die dit jaar de 25 jaar vol maken!

 

En we zijn trots, trots op het feit dat we na 25 jaar nog steeds vol overgave elkaar ontmoeten op de dinsdagavond, samen muziek maken en hier zoveel plezier aan beleven, nog altijd met elkaar op reis in het uitdragen van ons geloof…                              Hoe bijzonder…en mede mogelijk gemaakt door u! Door onze zangkunsten te waarderen, ons vragen om invulling te geven aan erediensten, geeft ons de mogelijkheid om hiermee door te gaan. Inmiddels verzorgen wij ook themadiensten wat betekent dat we de gehele dienst verzorgen van A tot Z.
 
Wij hopen u allen te ontmoeten,
15 April a.s. in de Godehardus kerk te Marrum,
rond de klok van 19:00 uur onder het genot van een kopje koffie/thee.
De dienst zal zijn van 19:30 uur – 20:30 uur.
 
Komt u/ kom jij ook??
“God Unlimited”
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2019: zondag 17 februari, zondag 7 april, zondag 14 juli en zondag 27 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap van de PG. Marrum/Westernijtsjerk kan alleen geschieden door het zenden van een brief aan de kerkenraad met daarin de uitdrukkelijke verklaring, cq. reden van uitschrijving.
Hierop zal via het kerkelijk bureau de uitschrijvingsprocedure worden gestart.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.