PKN
Protestantse gemeente Marrum/Westernijtsjerk
 
12 maart collecte voor de zending . . . Kerk in Actie - "Steun gezinnen in Guatamala"

12 maart collecte voor de zending . . . Kerk in Actie - "Steun gezinnen in Guatamala"

zondag 12 maart
. . . is de 1e collecte voor de zending . . .
voorjaarszendingsweek
. . . en wel voor:
“Steun gezinnen in Guatemala”
 
 In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren.
Voor 94 euro volgt één cursist een training conflict oplossen.
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een vreedzame situatie in hun land. Doet u ook mee?
 
 
 

terug
 
 
 
Predikant
ds. M.W. Mazereeuw
Pantsjewier 43
9073 HM Marrum
tel: 0518 419059
e-mail:
 
Zeg het even...
Bij (langdurige) ziekte van een gemeentelid, ziekenhuisopname en bij thuiskomst, dit graag doorgeven aan predikant of wijkouderling.
Wilt u het op de kerkbrief hebben vermeld, dan dit graag even doorgeven aan uw wijkouderling.

Doopbediening
De bediening van de Heilige Doop kan worden aangevraagd bij de predikant of wijkouderling. Doopdata 2018: zondag 4 februari, zondag 15 april, zondag 15 juli en zondag 28 oktober.


Huwelijksbevestiging
Voor een Kerkelijke Huwelijksbevestiging, graag de datum zo vroeg mogelijk met de predikant overleggen.
Bij huwelijk, geboorte of overlijden is het gebruikelijk dat u de predikant, wijkouderling en scriba daarvan bericht geeft.


Adreswijzigingen
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gemeenteleden die naar WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert verhuizen worden automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente van Ferwert.
Op eigen verzoek kan men lid blijven van onze gemeente.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.